اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تهدید تولیدکننده نتیجه بخش نیست

توصیه من به مسئولان دولتی این است که چند دقیقه ای خودشان را در جایگاه یک تولیدکننده قرار دهند که باید مواد اولیه اش را تامین کند و پاسخگوی نیازهای بنگاه اقتصادی و کارگران و کارکنانش باشد. در این شرایط به قضاوت درست تری از عملکرد تولیدکننده و نحوه رفتار با او می رسند.

حسن فروزان فرد

نباید در مورد تغییرات بازار به گونه ای صحبت کرد که انگار با مفهوم تورم انتظاری آشنایی نداریم. ما در کشوری زندگی می کنیم که از سال ۱۳۵۳، تا امروز به طور رسمی تورم بیش از ۵ درصد را تجربه کرده است. در بعضی سال ها، اقتصاد نه تنها تورم دو درصدی را تجربه کرده بلکه شاهد بوده که تورم به بیش از ۲۰ درصد رسیده و رکوردهای ۴۹ درصد و ۵۰ درصد هم برای این شاخص در تاریخ اقتصاد کشور ما ثبت شده است. بنابراین نمی توان درباره اقتصاد ایران با نگاه به محاسبات روی کاغذ حرف زد و از تورم و افزایش قیمت نهاده های تولید و بی اثری آن بر دیگر بخش ها گفت.

در اقتصاد، مفهومی به اسم تورم انتظاری داریم و البته زمینه ای به اسم اقتصاد رفتاری. در اقتصاد رفتاری این انسان ها هستند که همه چیز را اداره می کنند و آن ها تحت تاثیر دریافت هایشان بر دیگر زمینه ها اثر می گذارند. در اقتصاد ایران یکی از عوامل اثرگذار بر اشخاص تورم انتظاری است. مردم پس از سالیان درازی که اقتصاد به ویروس  تورم آلوده بوده، منتظر افزایش قیمت ها هستند و زمانی که تنها خبری از افزایش قیمتی به گوش می رسد، باید پیش بینی کرد که انتظار آنان به رفتارشان شکل می دهد. باتوجه به اثرگذاری تورم انتظاری در اقتصاد ایران، و تحلیل های برآمده از اقتصاد رفتاری،  نمی توان با بگیرد و ببند و فشار بر تولیدکننده جلوی بهمن را گرفت.

آنکه به دنبال سرکوب قیمت ها به وسیله برخورد با تولیدکننده است، و می خواهد با تهدید و ترساندن تولیدکننده، جلوی واقعیت های اقتصاد بایستد، مجری یک رفتار حاکمیتی است که دستاوردهای خوبی در گذشته اقتصاد کشور برجای نگذاشته است. این درحالی است که اگر تولیدکننده را به همراهی و همکاری بطلبیم و با مردم گفت وگو کنیم، به نتایج بهتری می رسیم. توصیه من به مسئولان دولتی این است که چند دقیقه ای خودشان را در جایگاه یک تولیدکننده قرار دهند که باید مواد اولیه اش را تامین کند و پاسخگوی نیازهای بنگاه اقتصادی و کارگران و کارکنانش باشد. در این شرایط به قضاوت درست تری از عملکرد تولیدکننده و نحوه رفتار با او می رسند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن