اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: نگاه به اقتصاد کشور باید تخصصی باشد نه سیاسی زبان مشترک بین اتاق و دولت باید شکل بگیرد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید این پیام را که بزر گترین عامل تضمین امنیت ملی، اقتصاد رو به رشد و پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است به دولتمردان منتقل و بر اجرای آن پافشاری کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اقتصاد ایران دوران تحریم ها را تنها با تقویت بخش خصوصی و پایان دادن به سال ها تصدی گری دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی می تواند به خوبی پشت سر بیگذارد. رضی حاجی آقامیری می گوید:« آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بیش از هر چیز محصول سال ها مداخله و تصدی گری دولت در محیط کسب و کار، تجارت داخلی و بین المللی است. یکی از مهمترین پیامدهای فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد، ایجاد فضایی است که شرایط را برای رانت و فساد اداری و مالی میسر می کند، در نتیجه این بخش خصوصی است که هر روز کوچک و ناتوان می شود. در چنین شرایطی رقابت امری دشوار و دست نیافتنی است.»

این عضو هیات نمایندگان با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در ایران برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم نیست، می گوید:« در اقتصاد ایران همواره زمین بازی از بازیگرانی ناهماهنگ شکل می گیرد؛ رقابت بین دولت فربه و قدرتمند، دارای حداکثر امکانات، اما سنگین، کند و بی انگیزه با بخش خصوصی مشتاق، چابک اما نحیف؛ ایجاد بخش خصولتی، حضور بنگاه های قدرتمند غیرخصوصی- غیردولتی باعث شده اند که شاهد رقابت نابرابر در اقتصاد باشیم و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت موثر نداشته باشد.»

رضی میری ادامه داد:« اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی بابد ضمن حفظ استقلال خود، ایجاد اعتماد متقابل و زبانی مشترک با دولت را در دستور کار خود قرار دهد. گرچه حصول نتیجه در این زمینه در اقتصادهای نفتی و غیرمتکی به بخش خصوصی بسیار دشوار است اما به نظر می رسد در زمانه تحریم، به دلیل وابستگی دولت به بخش خصوصی برای اداره امور، احتمال آن افزایش می یابد و این اتاق است که باید از این تهدید بزرگ فرصتی بسازد تا اسباب نزدیک شدن بخش خصوصی به جایگاه واقعی و اصلی خویش را تا حد امکان فراهم آورد. در این صورت شاید بتوان نظام فکری دولت را از توجه صرف به صنایع بالادستی و بنگاه های بزرگ تغییر داد و صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط را از انتهای فهرست اولویت های دولت برکشید و بر صدر نشاند. می توان با حمایت همه جانبه از کسب و کارهای نوپا و شفافِ برآمده از بخش خصوصی در کنار تقویت شرکت ها و بنگا ه های ریشه دار شفاف و تدوین یک راهبرد برای متوقف کردن زمینه استفاده از رانت به تقویت هرچه بیشتر اقتصاد ملی و کاهش شاخص فساد در جامعه یاری رساند.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با بیان اینکه کشور در شرایط تحریم ها بیش از گذشته نیازمند حضور و نقش فعالان بخش خصوصی در اقتصاد است، می گوید:« اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید این پیام را که بزر گترین عامل تضمین امنیت ملی، اقتصاد رو به رشد و پر رونق و حرکت به سمت توسعه پایدار است به دولتمردان منتقل و بر اجرای آن پافشاری کند. این امر میسر نیست مگر با جایگزینی نگاه تخصصی به اقتصاد به جای نگاه سیاسی.»

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن