اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران : بلای سرکوب قیمت ها

بدترین اتفاق ها در اقتصادها زمانی رخ داده که قیمت سرکوب یا مدیریت شده بدون اینکه به تحولات عرضه و تقاضا توجه کنیم. در اقتصادها بارها با استفاده از ظرفیت های حاکمیتی قیمت ها سرکوب و مدیریت شده اما یک مشکل به ده مشکل تبدیل شده است.

حسن فروزان فرد

سرکوب قیمت زمینه تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم می کند. تعیین قیمت برای کالایی که توسط تولیدکنندگان فراوان با کیفیت متفاوت تولید می شود، زمینه ساز فساد و ایجاد رانت برای شرکت هایی است که محصول بی کیفیت تولید می کنند. زمینه رقابت حرفه ای درباره کیفیت با تعیین قیمت از بین می رود. بنابراین حرکت دولت ها با فرمان تعیین قیمت  در تضاد با توسعه حرفه ای و رقابتی تولیدکنندگان است.

دولت پس از اصلاح قیمت بنزین از عدم افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان می گوید آن هم در شرایطی که استفاده از ظرفیت های بین المللی برای شرکت های داخلی و دسترسی به منابع داخل کشور محدود شده و گرفتاری جاری شرکت ها بسیار زیاد است. در شرایطی که گرفتاری  جاری تولیدکنندگان به اوج رسیده، تغییر قیمت آسیب زاست اما با این وجود، تولیدکنندگان مشکلات  دولت را درک کرده و مطالبه آن ها از دولت این است که به اصلاح قیمت انرژی اکتفا نکند. اصلاحات ساختاری مهم دیگری هم باید در دولت انجام شود که از جمله آن، مدیریت هزینه های دولت، ریخت و پاش های اشتباهی و اضافی و جلوگیری از زمینه های بروز فساد و مبارزه با آن است.

یک فعال بخش خصوصی به طور عمومی با اصلاح قیمت ها موافق است اما با فشارهای دولتی و حاکمیتی برای پایین نگاه داشتن قیمت در هر حوزه ای مخالفیم، چه در انرژی و چه در مورد دیگر کالاها حتی رب گوجه فرنگی.

در اقتصاد، قیمت شفاف ترین و دقیق ترین پیام بازار به فضای کسب وکار است و نتیجه دستکاری آن، گرفتاری فضای کسب وکار و کندی آن، دامن زدن به  کمبود کالا و صف های تقاضاست. دستکاری این شاخص بسیار خطرناک است. قیمت مثل درجه دمای انسان عمل می کند که بالا یا پایین رفتن آن نشانگر تحولاتی در بدن است. اگر دمای بدن به ۴۰ درجه برسد، این نشان دهنده گرفتاری مهمی در بدن انسان است اما با گذاشتن این انسان در یخچال، این گرفتاری رفع نمی شود. تصور کنید دمای بدن یک نفر به دلیل ضعف اُفت می کند. اگر برای افزایش دمای بدن او را در یک محیط گرم قرار بدهید، مرحله به مرحله، به مرگ نزدیک می شود. دمای بدن ناشی از تحولاتی در بدن است، همانطور که قیمت نشانه تحولاتی در عرضه و تقاضاست. بدترین اتفاق ها در اقتصادها زمانی رخ داده که قیمت سرکوب یا مدیریت شده بدون اینکه به تحولات عرضه و تقاضا توجه کنیم. در اقتصادها بارها با استفاده از ظرفیت های حاکمیتی قیمت ها سرکوب و مدیریت شده اما یک مشکل به ده مشکل تبدیل شده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن