اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

۹۰ درصد منابع بودجه سال قبل محقق شد

فارس

 علی حیدر نوری مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری رونمایی از برنامه رونق تولید ملی و اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ که امروز در محل این سازمان برگزار شد، گزارشی درباره عملکرد ۱۲ ماهه بودجه سال ۹۷ ارائه داد.
مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: حدود ۹۰ درصد منابع و مصارف عمومی بودجه معادل ۳۴۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان محقق شد.
به گفته وی، براساس این گزارش، ۸۵ درصد درآمدها، ۱۰۱ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۹۱ درصد واگذاری دارایی‌های مالی محقق شد. همچنین ۹۴ درصد اعتبارات هزینه ای، ۷۶ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۸۳ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی محقق شد.
نوری افزود: اگر عملکرد ۳۳ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومانی اجرای بند و تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ را لحاظ کنیم، مجموع منابع و مصارف عمومی بودجه در سال گذشته به ۳۸۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان رسیده است، یعنی ۹۹ درصد رقم مذکور محقق شده است.
براساس این گزارش، ۸۵ درصد درآمدها شامل ۸۹ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شد که ناشی از تحقق ۹۵ درصد درآمدهای ناشی از مالیات مستقیم و تحقق ۶۴ درصدی درآمدهای گمرکی است.
همچنین ۷۷ درصد سایر درآمدها محقق شد که شامل تحقق ۶۶ درصدی درامد ناشی از سود سهام و تحقق ۸۳ درصدی سایر درآمدهاست.
نوری افزود: ۱۰۱ درصد درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه ای محقق شد که بخش اعظم آن ناشی از تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای ناشی از فروش نفت، میعانات گازی و گاز معادل ۱۰۱ هزار و ۱۱ میلیارد تومان است.
براساس این گزارش، ۷۶ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در سال گذشته معادل ۴۶ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان محقق شد. اگر بند و تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ هم لحاظ کنیم، این رقم به ۵۰ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان معادل ۸۲ درصد بودجه عمرانی می‌رسد. اگر علاوه بر بند و تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷، قضیه آبهای مرزی هم لحاظ شود، این رقم به ۵۸ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان می رسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن