اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

هزینه خانوارهای شهری ۲۰ درصد رشد کرد

برابر گزارش تازه مرکز آمار، متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۴۷۴۳۷۹ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

🔺از هزینه کل سالانه خانوار شهری ۱۱۷۵۲۹ هزار ریال با سهم ۲۴.۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۳۵۶۸۵۰ هزار ریال با سهم ۷۵.۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

🔺در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۲ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۸ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

🔺طبق این گزارش، متوسط درآمد اظهارشده سالانه یک خانوار شهری ۵۴۱۰۰۱ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۲۴.۴ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۹۸ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است.

🔺منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۲.۵ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۶.۱ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۵۱.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین‌شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن