اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

مسئولان پیچیدگی کار صادرکنندگان را نادیده می گیرند

سجاد غرقی

نرخ تسعیر ارز به این دلیل که متاثر از سیاست های کلان دولت هاست و در کنترل صادرکننده و واردکننده نیست نباید به عنوانی یک پارامتر مالیاتی لحاظ شود. با وجود درج این مسئله در احکام سال ۹۷، متاسفانه در ماه های اخیر دیده شده که در برگه تشخیص های صادرکننده نرخ تسعیر ارز هم شامل مالیات شده است که این هم به نوبه خود به افزایش هزینه کار بنگاه ها و صادرکنندگان منجر می شود. مسئله تسعیر نرخ ارز قرار است در جلسه آینده شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی بررسی شود.

انتظار این است که قوانین در فضای تجارت به تسهیل فضای کسب وکار و امور بنگاه ها کمک کند. از مصادیق توجه به تسهیل امور برای کسب وکارها، درک شرایط متفاوت کار آن هاست. یک شرکت ایرانی به دلیل تحریم های خارجی برای تجارت متحمل هزینه های بسیاری است و انتظار این نیست که سازمان های داخلی هم عرصه را بر این شرکت ها تنگ کرده و کار آن ها را سخت تر کنند. بهترین روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اعلام یک حساب در مقاصد صادراتی از سوی بانک مرکزی است، تا صادرکنندگان ارز خود را به این حساب واریز کرده و منابع خود را در ایران از بانک برای ادامه فعالیت خود دریافت کنند اما چنین امکانی برای بانک مرکزی کشور ما وجود ندارد.

فرایند بازگشت ارز به دلیل محدودیت های خارجی پیچیده است و توسعه صادرات غیرنفتی کشور بدون توجه به این پیچیدگی ها ممکن نیست. نکته مهم تر جبران تفاوت نرخ ارز است. در بازار ایران چند نرخ برای ارز وجود دارد و صادرکننده و تولیدکننده نیاز خود را نرخ بالاتر تامین می کند اما باید ارز خود را با نرخ پایین تر به فروش برساند. روش های سلبی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نتیجه جز محدود شدن صادرات غیرنفتی کشور ندارد و هیچ یک از این برخوردها از نگاه اقتصادی معقول و منطقی نیست.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن