اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از‌ مصائب دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه ‌می‌گوید : مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها برای تشکل‌ها صادر شود

حسن احمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که سازمان توسعه تجارت باید هر چه سریع‌تر امضای طلایی صدور مجوز برگزاری نمایشگاه را حذف کند چرا که ابزار نمایشگاه برای فعالان اقتصادی از جایگاه اصلی خود خارج شده و صدور مجوز برای برگزاری نمایشگاه، تحت تاثیر مسایل شخصی، سیاسی و رابطه‌ای‌ قرار گرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی نیاز دارند که از طریق تبلیغات‌ با‌ جامعه‌ مخاطب خود ارتباط برقرار کنند، گفت: یکی از ابزارهای‌ این ارتباط چه‌ در داخل‌ و چه در خارج از‌ کشور که منتهی‌ به صادرات ‌می‌شود، فضای نمایشگاهی است.‌ بازدید از نمایشگاه‌های داخلی و خارجی در شمار برنامه‌های اغلب فعالان اقتصادی قرار دارد. اما متاسفانه این‌ ابزار نمایشگاه از جایگاه اصلی خود‌ خارج شده و‌ صدور مجوز برای برگزاری آن، تحت تاثیر مسایل شخصی، سیاسی و رابطه‌ای‌ قرار گرفته است.

حسن احمدیان در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه متولی صدور مجوز‌ نمایشگاه‌های تخصصی چه در داخل و چه در خارج، سازمان توسعه‌ تجارت است، ادامه داد: دریافت مجوز برای برگزاری نمایشگاه، گویی دچار پدیده امضای طلایی است؛ غافل از‌ اینکه‌ تسهیل برگزاری نمایشگاه، یکی از مهمترین ابزارها برای توسعه تجارت و نیز یکی از بهترین ویترین‌ها برای‌ فروش‌ و صادرات است. در واقع،‌ فعالان اقتصادی برای دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه، گروه دیگری را به عنوان‌ رقیب‌ در مقابل‌ خود‌ ‌می‌بینند که این گروه‌ مجریان برگزاری نمایشگاه هستند و‌ فقط به منافع‌ خود‌ ‌می‌ اندیشد.

 او افزود: سازمان توسعه‌ تجارت مجوز برگزاری نمایشگاه را صرفاً به مجری‌ها ‌می‌دهد؛‌ در حالی که دیدگاه ما این است که مجوز باید به‌ تشکل‌های مربوطه داده شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه صدور مجوز برای تشکل، منافع برگزاری نمایشگاه را میان همه اعضای این تشکل توزیع ‌می‌کند، توضیح داد: رویه صحیح این است که تشکل مجوز‌ برگزاری را دریافت کند و سپس این تشکل در مرحله بعد، با یک مجری مناسب قرارداد منعقد ‌می‌کند. اما سازمان توسعه تجارت عکس این رویه را در پیش گرفته و تشکل‌ها باید با مجری که از سوی سازمان تعیین شده همکاری کنند.

او افزود: در حال حاضر مجریان برگزاری نمایشگاه،‌ ارتباط‌ خوبی با سازمان دارند و شبهاتی در صدور مجوز وجود دارد که به مساله وجود رانت و امضای طلایی دامن می زند.

احمدیان با اشاره به اینکه حدود‌ ۱۰ سال قبل، نماینده اتاق تهران در کمیته برگزاری و نظارت نمایشگاهی عضویت داشت و به تدریج نقش اتاق کمرنگ شد افزود: از حدود ۴ سال ۵ سال قبل نیز نماینده اتاق در این کمیته حذف شد. اکنون پیشنهاد ما این است که نمایندگان سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه‌ها، اتاق بازرگانی تهران و تشکل مربوطه در این کمیته حضور یابند و پس تعیین شاخص‌هایی برای ارزیابی تشکل‌های داوطلب برگزاری نمایشگاه، برای تشکلی که امتیاز کیفی و کمی لازم را کسب کرد، مجوز برگزاری‌ نمایشگاه صادر شود، پس از آن نیز این تشکل با یک مجری نمایشگاهی قرارداد منعقد ‌می‌کند.

 او با اشاره به اینکه سازمان توسعه‌ تجارت‌ به این مجوز به مثابه یک امضای طلایی ‌می‌نگرد، ادامه داد: مجوز دیگری هم برای برگزاری نمایشگاه مبلمان خانگی  صادر شده است که از نظر ما این مجری، تخصصی در صنعت مبلمان یا سابقه در خوری در این صنعت برای برگزاری این نمایشگاه ندارد.

 احمدیان با بیان اینکه این مساله به تمام صنایع و صنوف تعمیم یافته است، گفت: سازمان توسعه تجارت، صرفا خود را در این زمینه تصمیم‌گیرنده ‌می‌داند و این نگرش به توسعه تجارت و صادرات آسیب ‌می‌زند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن