اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

سبد غذایی خانوارهای ایرانی تغییر کرده است

۴.۳ درصد خانوارها هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. ۴۰.۲ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. لازم به ذکر است ۱۴.۴ درصد خانوارها در سال گذشته چندبار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و ۸.۲ درصد گفته‌اند اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.

به گزارش ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در مرداد ۱۳۹۹ در یک نظرسنجی به «بررسی سبد غذایی خانوارهای ایرانی» پرداخته است. این نظرسنجی بین ۱۵۷۵ نفر از مردم ایران در سطح کشور اجرا شده است. میانگین سنی پاسخگویان این نظرسنجی ۳۹.۵ سال بوده است. ۲۶ درصد پاسخگویان در بازه سنی ۲۹-۱۸ سال، ۴۸.۴ درصد در سنین ۴۹-۳۰ سال و ۲۵.۷ درصد ۵۰ سال و بالاتر قرار داشته‌اند. از لحاظ سطح تحصیلات گروه نمونه ۳۳.۳ درصد پاسخگویان تحصیلات کمتر از دیپلم دارند. ۳۰.۱ درصد دارای تحصیلات دیپلم، ۲۹.۲ درصد دارای تحصیلات کاردانی و کارشناسی و ۷.۳ درصد دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و دکتری) بوده¬اند. از حیث وضعیت تأهل نیز  ۷۲.۶ درصد پاسخگویان را افراد متأهل و ۲۳.۲ درصد را افراد مجرد تشکیل داده‌اند. ۴.۱ درصد پاسخگویان نیز بدون همسر (در اثر طلاق یا فوت همسر) بوده‌اند.

 

۲۱ درصد  از خانوارهای ایرانی طی یکسال گذشته اصلاً نوشابه مصرف نکرده اند

در خصوص مصرف برخی مواد غذایی در یک سال گذشته از مردم سوال شده است به این شکل که خانواده‌شان در یکسال گذشته هر ماده غذایی را تا چه اندازه مصرف کرده‌اند. یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد ۴.۵ درصد خانوارها در سال گذشته هر روز نوشابه مصرف کرده‌اند. ۱۹.۲ درصد چند روز در هفته، ۳۵ درصد چند روز در ماه و ۱۹.۹ درصد خانوارها چند روز در سال گذشته نوشابه مصرف کرده‌اند. ۲۱.۱ درصد نیز اصلاً مصرف نمی کنند.
در خصوص مصرف دوغ، ۱۸.۶ درصد مردم گفته‌اند در خانواده‌شان هرروز  دوغ مصرف می‌کنند. ۳۴.۹ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۲۸.۱ درصد در ماه چند روز دوغ مصرف می‌کنند. همچنین ۷.۹ درصد مردم گفته‌اند در سال گذشته چند بار دوغ مصرف کرده‌اند و ۱۰.۴ درصد اصلاً دوغ مصرف نمی‌کنند.

 

 

از هر ۳ خانوار ایرانی، یک خانوار به صورت روزانه ماست مصرف می کند

۲۶.۲ درصد مردم در یکسال گذشته هرروز شیر مصرف کرده‌اند. ۳۷.۴ درصد در هفته چند روز و ۲۲.۵ درصد در ماه چند روز در خانواده‌شان شیر مصرف می‌کنند. لازم به ذکر است ۶ درصد افراد نمونه طی سال گذشته چند بار شیر مصرف کرده‌اند و ۷.۹ درصد گفته‌اند اصلا شیر مصرف نمی‌کنند. میزان مصرف روزانه شیر یا چند روز در هفته در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. خرداد ۹۸، ۷۸.۲ درصد خانوارها هرروز یا چندروز در هفته شیر مصرف کرده‌اند درحالی که این میزان در مرداد ۹۹ به ۶۳.۶ درصد رسیده است.

در ادامه در خصوص میزان مصرف ماست در سال گذشته پرسیده شده است. ۳۵.۴ درصد خانوارها هرروز ماست مصرف کرده‌اند. ۴۱.۳ درصد چند روز در هفته و ۱۶.۷ درصد چندروز در ماه ماست خورده‌اند. ۳.۴ درصد گفته‌اند در سال گذشته چندبار ماست خورده‌اند و ۳ درصد اصلاٌ ماست مصرف نمی‌کنند. طبق داده های خرداد ۹۸، ۸۷.۶ درصد خانوارها هرروز یا چندروز در هفته ماست مصرف کرده‌اند که این میزان در مرداد ۹۹ به ۷۶.۷ درصد کاهش یافته است.

 ۸  درصد از خانوارهای ایرانی طی یکسال گذشته «گوشت قرمز» مصرف نکرده اند

گوشت قرمز از دیگر مواد غذایی است که در این پرسشنامه میزان مصرف آن سنجیده شده است. طبق پاسخ‌ها، ۴.۳ درصد خانوارها هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. ۴۰.۲ درصد گفته‌اند در هفته چند روز و ۳۲.۸ درصد در ماه چند روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. لازم به ذکر است ۱۴.۴ درصد خانوارها در سال گذشته چندبار گوشت قرمز مصرف کرده‌اند و ۸.۲ درصد گفته‌اند اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با خرداد ۹۸ به میزان افرادی که گفته‌اند در خانواده‌شان اصلاً گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند ۳.۵ درصد افزوده شده است.

درخصوص میزان مصرف گوشت مرغ در خانوارهای ایرانی طبق نتایج نظرسنجی می‌توان گفت: ۴.۴ درصد خانوارها هر روز، ۶۲ درصد چند روز در هفته و ۲۸.۴ درصد چند روز در ماه گوشت مرغ مصرف می‌کنند. ۳.۷ درصد خانوارها طی سال گذشته چندبار گوشت مرغ مصرف کرده‌اند و ۱.۳ درصد گفته‌اند اصلاً گوشت مرغ مصرف نمی‌کنند. میزان مصرف گوشت مرغ در مقایسه با خرداد ۹۸ حدود ۱۲.۶ درصد به صورت مصرف هرروز یا چندروز در هفته در سبد غذایی خانوارها کاهش داشته است.

گوشت ماهی یکی دیگر از منابع پروتئینی است که میزان مصرف آن در بین خانوارهای ایرانی پرسیده شده است. ۰.۶ درصد گفته‌اند طی یکسال گذشته در خانواده‌شان هر روز ماهی مصرف شده است. ۱۱.۴ درصد چند روز در هفته، ۳۰.۲ درصد چند روز در ماه و ۳۳ درصد چند روز در سال گذشته ماهی مصرف کرده‌اند. ۲۴.۶ درصد پاسخگویان گفته‌اند اصلاً در خانواده‌شان ماهی مصرف نمی‌کنند. میزان مصرف روزانه و چندروز در هفته گوشت ماهی نیز در مقایسه با سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته است.

 

از هر ۱۰ خانوار ایرانی، ۴ خانوار هر روز برنج مصرف می کند

برنج از محصولاتی است که بیشترین حضور را در سبد غذایی روزانه خانوارهای ایرانی دارد. طبق داده‌ها، ۴۲ درصد خانوارها هرروز برنج مصرف می‌کنند. ۴۸.۲ درصد چند روز در هفته، ۸.۵ درصد چند روز در ماه و ۱ درصد چند روز در سال گذشته برنج مصرف کرده‌اند. ۰.۳ درصد نیز گفته‌اند اصلاً برنج مصرف نمی‌کنند. در مقایسه با داده‌های خرداد ۹۸، میزان مصرف روزانه برنج در سبد غذایی خانوارها حدود ۹ درصد کاهش داشته است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن