اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

جایزه مشروط برای افشای فساد

افشای فساد به صورت مشروط جایزه دارد. این وعده وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.

شرط فرهاد دژپسند این است که دستگاه قضا علیه فرد متخلف حکم صادر کند؛ در این صورت افشاکننده فساد از طرف وزارت اقتصاد جایزه خواهد گرفت. وزیر همچنین از فعالان اقتصادی خواسته که در صورت مشاهده فساد در زیرمجموعه های وزارتخانه متبوع خود، حتما گزارش خود را ارائه کنند. به اعتقاد دژپسند، راه فساد زدایی این است که تمام امور در یک محیط شیشه ای و شفاف رخ دهد که پیش نیاز آن اقتصاد هوشمند است.
جایزه مشروط برای افشای فساد
عکس: دنیای اقتصاد
«افشاگران فساد جایزه می گیرند.» این خبر را وزیر اقتصاد در جمع فعالان بخش خصوصی اعلام کرد. بر این اساس، مقرر شده است که از مسیر راه اندازی و گسترش سیستم «سوت زنی» و گزارش دهی، روزنه های فساد و رویه های غیرقانونی بسته شود. سوت زنی یا همان گزارشگری فساد به وسیله عموم مردم و رسانه ها، روشی است که برای پیشگیری از انواع تخلفات، رانت ها و اقدامات غیرقانونی استفاده می شود. این شیوه فسادزدایی مدتی است که از سوی فعالان بخش خصوصی ایران در اتاق بازرگانی مطرح شده و اکنون نیز سیاست گذار بر ضرورت اجرای این سازوکار تاکید کرده است. جدیدترین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به محلی برای تشریح جزئیات این برنامه تشویقی تبدیل شد و وزیر اقتصاد به توضیح نحوه اعطای جایزه به گزارشگران فساد پرداخت. فرهاد دژپسند ضمن توضیح مسیر های مبارزه با فساد، اعلام کرد که اگر هر شخصی فسادی را افشا کند وزارت اقتصاد به او جایزه خواهد داد مشروط به آن که از سوی دستگاه قضایی به صدور حکم علیه فرد متخلف منجر شود، در این راستا، وزیر اقتصاد از اعلام فساد در وزارتخانه متبوع خود توسط دیگران استقبال و تصریح کرد که اگر هر فردی تخلف و فسادی را در زیرمجموعه های وزارت اقتصاد مشاهده کرد، حتما آن را گزارش کند.

او در این مسیر از فعالان بخش خصوصی خواست به کمک دولت بیایند و با راه اندازی روش سوت زنی افراد فاسد را رسوا کنند. در این چارچوب ایجاد یک «کریدور مقابله با فساد» توسط سیاست گذار تضمین کننده این امر است که مانع و مشکلی بر سر راه گزارشگران فساد قرار نگیرد. به اعتقاد وزیر اقتصاد، عامل کلان تری که می تواند به ایجاد شفافیت و فسادزدایی منتج شود، حرکت به سمت «اقتصاد هوشمند» است. در این راستا لازم است تمامی فرآیند ها در محیط فناوری و دیجیتال انجام شود تا کارآیی و بهره وری ارتقا پیدا کند و بهترین نتیجه نیز حاصل شود.

دژپسند با بیان اینکه اقتصاد هوشمند رمز نجات اقتصاد ایران است تاکید کرد که مبارزه با فساد این گونه حاصل نمی شود که برای هر مامور، یک مامور دیگر گمارده شود، بلکه راه فساد زدایی این است که تمامی امور در یک محیط شیشه ای و شفاف رخ دهد؛ در این چارچوب، اقتصاد هوشمند پیش نیاز ایجاد یک محیط شفاف است. وزیر اقتصاد در نشست مذکور، از حرکت سیاست گذار به سمت نهادینه کردن هوشمندسازی اقتصاد خبر داد و از چند اقدام و وعده دولت در این زمینه نیز رونمایی کرد. بر این اساس تمامی اظهارنامه های مالیاتی در سال جاری در محیط الکترونیکی صادر شده و درعین حال مقرر شده است که سیستم گمرکی تا هفته دولت در سال ۹۹ به طور کامل الکترونیکی شود و امور مالیاتی کشور نیز تا پایان دولت دوازدهم به این جرگه بپیوندد تا به این ترتیب هوشمند سازی اقتصاد در مسیر تکامل قرار گیرد.

البته تاکنون در حوزه مالیات صندوق های مکانیزه به عنوان یکی از مولفه های اصلی هوشمند سازی اجرایی شده و قانون آن هم از سوی متولیان ابلاغ شده است. در واقع سیاست گذار امیدوار است که با تدوین و عملیاتی کردن یک روش واحد و جامع که عمدتا بر حذف رویه های فیزیکی و حضوری استوار است، چند هدف سیاستی را به طور همزمان محقق کند، اهدافی که در حوزه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت تعریف می شود. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد بین «فساد واقعی» و «ادراک فساد» تمایز قائل شد و تصریح کرد که آفت اصلی در فضای کشور عمدتا به احساس فساد برمی گردد و نه خود فساد. به این معنا که بیش از آنکه فساد وجود داشته باشد، فساد درک و احساس می شود. به گفته وزیر اقتصاد، عده ای دلال برای منافع خودشان به ادراک فساد دامن می زنند، اتفاقی که باعث ترس و نگرانی می شود و بازتاب جهانی نامطلوبی را هم از وضعیت فساد در کشور به همراه می آورد.

بررسی سه موضوع اقتصادی
اما به غیر از موضوع مذکور، در بخش پیش از دستور این نشست، پیگیری اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید درخصوص بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (صادرکنندگانی که بدهی آنها تا پایان سال ۹۱ قطعی شده است.) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در بخش دستور جلسه دو موضوع بررسی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه ۹۸ و «نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه» و «بررسی اجرای بند (خ) ماده (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانت نامه های صندوق های نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری در پروژه» در کانون توجه متولیان دولتی و فعالان بخش خصوصی قرار گرفت. در بخش پیش از دستور، محمد امیرزاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران به تشریح جزئیات اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی پرداخت. بر این اساس، کمیته ارزی در تیرماه سال ۱۳۹۱ دستور حذف ارز مرجع را صادر کرد که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسوول اجرای این تصمیم شدند؛ این وزارتخانه باید به اولویت بندی کالاهای وارداتی می پرداخت و بانک مرکزی نیز بخشنامه ارزی را صادر می کرد. بعد از حذف ارز مرجع، تسهیلات گیرندگان با این استدلال که با افزایش قیمت دلار، ارزش دارایی آنها نیز بیشتر شده و باید تسهیلات ارزی را با نرخ بیشتری بازگردانند، موظف به پرداخت ارز به نرخ مبادله ای یا آزاد به بانک ها شدند. در ادامه و در سال ۱۳۹۴ و ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه اجرایی آن برای حل مشکل تسهیلات گیرندگان به تصویب رسید. در این ماده قانونی آمده است: «به بانک مرکزی اجازه داده می شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی،تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ پرداخت مربوط به کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات تامین کند.

امیرزاده در این خصوص گفت: باور داشتیم تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات موجود میان بانک ها و واردکنندگان راهگشا باشد، اما با وجود آنکه به نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اطلاق لفظ خدمات در ماده ۴۶، قانون را شامل واردات و صادرات اعم از خدمات فنی و مهندسی نیز می کند، هنوز مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مورد بدهی های ارزی که تا پایان سال ۹۱ و قبل از افزایش نرخ ارز قطعی شده است، حل نشده و اختلاف فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات ارزی با زمان بازپرداخت، مشکل ساز شده است. در این خصوص، محمدعلی دهقان، معاون وزیر اقتصاد از پیگیری این مساله در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: به باور ما از آنجا که خدمات فنی و مهندسی در شرایط امروز کشور، جایگاه مهمی در تامین درآمدهای ارزی دارد باید برای آن، تسهیلات ویژه ای منظور شود. بنابراین پیگیر آن هستیم که این ماده قانونی، صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز شامل شود. در این مورد وزیر اقتصاد پیشنهاد داد موضوع در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد و در آنجا برای آن تصمیم گیری شود و در صورتی که نظر معاون حقوقی بر اصلاح قانون بود، آنگاه از مجلس کمک می گیریم تا این مشکل حل شود.

در ادامه بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۹۸ و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه، موردتوجه قرار گرفت. در این رابطه جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج گفت: بر اساس بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸، ظرفیت های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) و تهاتر بدهی اشخاص یاد شده با بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش بینی شده است.

براساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این تبصره آمده است که دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیردولتی را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور (مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال)، به صورت جمعی – خرجی تسویه کند. وی ادامه داد: به نظر فعالان بخش خصوصی با توجه به عدم تعریف و همچنین توجه به متن این تبصره، ۲۵ درصد به بدهی های قطعی دولت بازمی گردد، به این معنا که دولت باید ۲۵ درصد از بدهی های خود را به صورت نقد پرداخت کند، نه اینکه بخش خصوصی بخواهد این درصد را پرداخت کند.

کیانی پور ادامه داد: به نظر می رسد این قانون برای حل مشکلات بانک ها با بانک مرکزی تدوین شده و توجهی به پرداخت بدهی های بخش خصوصی ندارد و این قانون به نام بخش خصوصی و به کام دیگران است و این میزان مغایرت بین آیین نامه اجرایی و متن قانون بی معنا است.

محسن چمن آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز پیشنهاد داد: دولت می تواند برای پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی از سهام ارزشمندی که در اختیار دارد استفاده کند و سهام شرکت هایی مانند پتروشیمی ها و… را که ارزشمند هستند به جای بدهی های خود به بخش خصوصی واگذار کند تا هم بدهی های خود را تسویه کرده باشد و هم ارزش پایه پولی افزایش پیدا نکند. در این مورد نیز وزیر اقتصاد با توجه به اینکه مشکلات قانونی در این رابطه وجود دارد کار را به حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس سپرد و تاکید کرد: با بررسی های مجلس در صورت لزوم باید مغایرت های قانونی را اصلاح کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن