اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

بیشترین رشد ارزش افزوده در صنایع غذایی رقم خورده است

درسال اوج گیری حاشیه ها برای صنایع ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی، این بخش در صنعت کشور بیشترین سهم از تولید ارزش افزوده را ثبت کرده است. گزارش مرکز آمار از بخش های اثرگذار بر ارزش افزوده صنعت کشور نشان می دهد ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی در زمستان سال ۹۸ در جایگاه نخست قرار گرفته و پس از آن ساخت کک، فرآروده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت سایرکانی های غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی و ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بیشترین ارزش افزوده را در بخش صنعت کشور ایجاد کرده اند. این بخش ها دارای رشد مثبت نسبت به فصل مشابه سال ۹۷ بودند که فعالیت آن ها منجر به رشد مثبت بخش صنعت در زمستان سال ۹۸ شده است.

آمارها از عملکرد اقتصاد کشور در یک سال گذشته نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت که در سال ۹۷، ۶.۵- درصد برآورد شده در سال ۹۸ به ۱.۸- درصد رسیده و در فصل چهارم این سال هم مثبت بوده است. ارزش افزوده بخش صنعت در زمستانس ال ۹۸ به ۲.۴ درصد رسیده و سهم صنایع تولید محصولات غذایی و انواع آشامیدنی در آن ۱.۹ درصد بوده است. این بخش در صنعت در کل سال ۹۸، ۲.۱ درصد ارزش افزوده تولید کرده است. این در حالی است که کل ارزش افزوده صنایع غذایی ایران در سال  ۹۷، ۱.۹- درصد بوده است.

بحران واردات ذرت های آلوده، کیک های قرصی، شیرهای آلوده به سم آفلاتوکسین و مرغ های تریاکی از حواشی صنایع غذایی ایران در سال گذشته بود. هر نوع تخلفی از سوی کارخانه های صنایع تبدیلی در بروز این مشکلات از سوی مسئولان تکذیب شده است. صنایع تبدیلی در ماه های پس از همه گیری کرونا توانست با تولید محصولات غذایی بدون دخالت دست به تامین نیاز بازار کمک کند. به گفته مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران «در این صنعت، مقررات و دستورالعمل های خاص بهداشتی، پیش از همه گیری کرونا هم رعایت می شد به همین دلیل تجربه گذشته در رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا به کمک صنعتگران این بخش آمده است».

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن