اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزیسفیران باران

بیانیه چهارم سفیران باران در خصوص انتخابات نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

بسمه تعالی

در راستای تلاش برای تببین اتاق مطلوب از دیدگاه جوانان و تأکید بر لزوم مطالبه گری نشستی با حضور شماری از جوانان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد تا سفیران باران تدوین معیارهای اتاق مطلوب و انتظارات جوان از اتاق نهم را آغاز کند. در این هم اندیشی مطالب فراوان و متنوعی مطرح شد که فصل مشترک تمامی آنها لزوم مطالبه گری مداوم اعضاء به منظور افزایش مسئولیت پذیری و کارامدی اتاق بازرگانی بود و ماحصل این گفتگوها در نه بخش تقسیم بندی شد که به پیوست و به طور مجزا به اطلاع فعالین اقتصادی خواهد رسید.

سفیران باران در طول چهارسال آینده، اتاق مطلوب را مطالبه خود دانسته و به صورت مستمر پیگیری خواهد نمود و در تلاش است سازوکاری برای مقایسه عملکرد هیات نمایندگان پیروز و اتاق مطلوب طراحی و اجرا نماید و دیده بان بینا و هوشیار بخش خصوصی باشد.

در پایان امید است اعضای محترم هیات نمایندگان نهم که در روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ انتخاب می شوند در طی چهار سال آینده با موفقیت نسبت به پیشبرد اهداف بخش خصوصی اقدام نمایند.

بخش اول: بنیادین – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب دارای نگاه جامع سیستمی و تخصصی باشد.
• راهبران اتاق مطلوب اعتقاد به کادرسازی و جانشین پروری دارند و از کادربازی پرهیز خواهند نمود.
• راهبران اتاق مطلوب توان خود را درجهت بهبود فضای کسب و کار تمامی اعضاء صرف می نمایند و خودی و ناخودی بین اعضاء ندارند.
• اتاق مطلوب خود را ملزم و متعهد به حفظ نگرش مثبت اعضای اتاق می داند.
• راهبران اتاق مطلوب خود را نماینده بخش خصوصی دانسته و حافظ منافع اعضاء هستند.
• راهبران اتاق مطلوب از حواشی دوری و تمام تلاش خود را برای تمرکز بر متن مشکلات بخش خصوصی صرف می نمایند.
• راهبران اتاق مطلوب شناخت کافی از دانش روز و کسب و کارهای نوین دارند.
• راهبران اتاق مطلوب مطالبات و نیازهای اساسی بخش خصوصی واقعی را درک و در راه رفع آن می کوشند.
• راهبران اتاق مطلوب معتقدند کار تشکلی را نه بعنوان یک شغل که مسئولیت اجتماعی افراد است.
• اتاق مطلوب نیاز وافر به طنازی های دیپلماتیک راهبران اش دارد نه مماشات در مسائل روز
• راهبران اتاق مطلوب اعتقاد به تضارب آراء داشته و تلاش دارند در طی دوره فعالیت در این جایگاه نسبت به آن بی تفاوت نباشند.

بخش دوم: بازرگانی – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب به اهمیت صادرات واقف است و برای تسهیل فرآیندهای آن خواهد کوشید.
• اتاق مطلوب به حذف مقررات زائد و دست و پاگیر در حوزه تجارت خارجی اهتمام خواهد داشت.
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود نسبت به تک نرخی شدن ارز و تغییر نظام مدیریت ارزی کشور موضع کارشناسی به خود گیرد.
• اتاق مطلوب به منظور تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بویژه برای کسب و کارهای نوپا راهکارهای عملی طراحی و اجراء خواهد نمود.

بخش سوم: صنعت – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب تلاش دارد تا از طریق جایگاهش در شورای عالی بورس نگاه ویژه ایی نسبت به تسهیل فرآیندهای پذیرش و حضور فعالان اقتصادی بخصوص صنعتگران در این سازمان داشته باشد.
• اتاق مطلوب با توجه به ظرفیت های موجود در ستاد تسهیل رفع موانع تولید استانی تلاش خواهد داشت تا با نقش آفرینی فعالانه درخصوص حل و فصل مشکلات مالیاتی، بیمه و بانکی صنعتگران اقدام نماید
• اتاق مطلوب تلاش خواهد داشت تا با همکاری گروه های مختلف شرکت های فناور و نوآور صنعتی، پل ارتباطی مستحکمی بین حوزه های صنعت و فناوری باشد.
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود تا جهت تبیین و تدوین استانداردهای لازم برای افزایش بهره وری در تولید کوشا باشد.

بخش چهارم: معدن – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود ضمن احصاء ظرفیت واقعی تولید و مصرف مواد معدنی کشور در راستای تصمیم سازی در این حوزه اقدامات فعالانه ایی داشته باشد.
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود در راستای ایجاد توازن در نظام عرضه و تقاضای محصولات معدنی قدم برداشته و خود را در این راه موظف می داند.
• اتاق مطلوب در راستای ایجاد و ترویج ابزارهای جدید و نوظهور تامین سرمایه واحدهای اکتشاف، استخراج و فرآوری تلاش خواهد نمود.
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود از تمام ظرفیت های قانونی خود برای تسهیل شرایط فعالیت معادن فعال در مناطق محروم کوشا باشد.
• اتاق مطلوب از هرگونه اقدامی در جهت گسترش بازارهای بین المللی مواد معدن فروگذار نخواهد بود و تمام تلاش خود را برای حضور جذب بازارهای مذکور برای اقتصاد ایران انجام خواهد داد.
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود پل ارتباطی قدرتمندی بین شرکت های دانش بنیان و فناور و فعالان بخش معدن طراحی و پیاده سازی نماید.

بخش پنجم: کشاورزی – سفیران باران معتقدند:

• اتاق مطلوب به تسهیل فرایند های تجارت خارجی محصولات کشاورزی و صنایع مربوطه اهتمام خواهد داشت.
• اتاق مطلوب برای اصلاح ژنتیک محصولات کشاورزی برنامه دارد.
• اتاق مطلوب برای ترویج فرهنگ بیمه در حوزه کشاورزی تلاش می کند.
• اتاق مطلوب زمینه تعامل شرکت های فناور و نوآور با فعالین کشاورزی را برای استفاده از فناوری های نوین در فرآیندهای این حوزه فراهم می کند.
• اتاق مطلوب برای بررسی ریسک های حوزه کشاورزی و افزایش بهره وری در این حوزه می کوشد.

بخش ششم: کسب و کارهای دانش بنیان – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود در راستای فرهنگ سازی و شبکه سازی بین اعضای اتاق، اقدام به ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی بیشتر سایر بخش های اقتصاد با دستاوردهای فناورانه شرکتهای دانش بنیان همت گمارد.
• اتاق مطلوب یقیناً تلاش خواهد نمود با توجه به ماهیت جوان اغلب فناوران کشور، شرایط عضویت شرکت های فناور در اتاق بازرگانی را تسهیل و دغدغه های پیش رو را مرتفع نماید.
• اتاق مطلوب یقیناً در جهت بهبود محیط کسب و کار شرکت های دانش بنیان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

بخش هفتم: استارتاپ ها – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب اهتمام جدی به تسهیل روند کسب و کار استارتاپ ها خواهد داشت.
• اتاق مطلوب در جهت حل مشکلات اولیه راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی از جمله سازمان هایی همچون ثبت شرکت ها و علائم تجاری تلاش خواهد نمود.
• اتاق مطلوب برای به رسمیت شناختن دغدغه های استارتاپ ها و کسب و کارهای نوین در نظام حقوقی و مالیاتی کشور تلاش خواهد نمود و در راستای تعامل و درک متقابل با کارشناسان و مسئولین مربوطه فضای مورد نیاز را فراهم آورد.
• اتاق مطلوب برای انطباق و اصلاح قوانین تأمین اجتماعی تاثیرگذار بر کسب و کارهای نوین و استارتاپ ها تلاش خواهد نمود.
• اتاق مطلوب بعنوان یکی از بازیگران اصلی فعالیت های تشکلی در کشور برای تسهیل و حل و فصل اختلافات موجود بین اتحادیه های سنتی با کسب و کارهای اینترنتی فعالانه نقش آفرینی خواهد نمود.
• اتاق مطلوب در جهت جلوگیری از محدودیت های متصور در فضای کسب و کارهای نوین از جمله فیلترینگ و سایر محدودت ها اقدام به تعامل مداوم با دوایر مربوطه خواهد داشت و تلاش می نماید از تمام ظرفیت خود در این فضا استفاده نماید.
• اتاق مطلوب با استفاده از ظرفیت های موجود درخصوص تدوین قوانین مربوط به مالکیت معنوی کسب و کارهای نوین برنامه ریزی و نقش آفرینی جدی خواهد داشت.
• اتاق مطلوب تلاش خواهد داشت تا با رایزنی با نهادهای ذیصلاح نسبت به حل و فصل محدودیت های موجود برای شرایط مکانی فعالیت های استارتاپی اقدامات نماید.

بخش هشتم: خدمات – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود با حضور فعالان بخش خدمات فنی و مهندسی برنامه مدونی برای توسعه صادرات در این حوزه تدوین و در راستای اجرای آن در کنار این بخش حضور فعالانه داشته باشد.
• اتاق مطلوب تلاش خواهد نمود ساز و کار مشخصی، برای حمایت قانونی و معنوی از شرکت های ارائه دهنده خدمات دیجیتال فراهم آورد.

بخش نهم: جمع بندی – سفیران باران معتقدند:
• اتاق مطلوب حتماً کانال های ارتباطی خود با اعضاء را بشکلی بروزرسانی خواهد نمود که امکان ارتباط مستقیم دو سویه برقرار باشد تا اعضاء بتوانند میزان فعالیت و پاسخگویی راهبران اتاق را در این سامانه مورد رصد خود قرار دهند.
• اتاق مطلوب به منظور ایجاد فضای تصمیم سازی منطقی و کارشناسی بین اعضای خود برنامه خواهد داشت و تمام تلاش خود را خواهد نمود تا نمایندگان شایسته ایی از جانب بخش خصوصی در مراکز تصمیم گیر معرفی و حضور به هم رسانند.
• اتاق مطلوب برای ساختار کمیسیون ها اتاق و افزایش کارآمدی آنها تلاش خواهد داشت.

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن