اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

بازار همسایه برای گاز ایران مهیاست؟

استفاده از بازار کشورهای همسایه برای ایران با نوآوری در حوزه گاز و تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است.

مهراد عباد

از سرگیری صادرات گاز ایران به ترکیه خبر خوبی است اما نمی توان به طور کامل به ادامه این فرایند اطمینان داشت. پروژه های گازی روسیه و ترکیه نهایی نشده بود و همین باعث شد ترکیه دوباره به سراغ ایران بیاید و از ایران گاز بخرد. ایران برای توسعه بازارهای گاز خود به تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد و در این زمینه، گام اصلی باید در وزارت امور خارجه برداشته شود. وزارت امورخارجه باید بخش های اقتصادی سفارت خانه ها در کشورهای همسایه را تقویت کرده و با اعزام گروه های اقتصادی به این کشورها زمینه را برای توسعه بازارهای صادراتی کشور فراهم کند. در بین کشورهای همسایه، ترکیه به دلیل شرایط اقتصادی، ظرفیت بیشتری برای همکاری با ایران دارد.

ایران با توجه به جوانب مختلف همکاری های گازی کشورهای همسایه باید گام های بلندتری برای توسعه فعالیت خود  بردارد. به ویژه که ممکن است این کشورها به دلیل کاهش هزینه انتقال که در پروژه گازی روسیه و ترکیه هم مطرح شده است، و مشکلات ناشی از تحریم کمتر به همکاری با کشورمان تمایل نشان دهند. یکی از مشکلات عمده در ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف برای ایران، مسئله انتقال پول است. فشار تحریم ها باعث شده حتی شرکت هایی که با طرف های آمریکایی کار نمی کنند، از همکاری با شرکت های ایرانی خودداری کنند. در این شرایط بهترین راه تقویت توان دیپلماسی اقتصادی کشور برای ابهام زدایی از فضا و یافتن های راه حل های موثر است.

استفاده از بازار کشورهای همسایه برای ایران با نوآوری در حوزه گاز و تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است. سرمایه گذاری بر ال ان جی و گاز مایع بهتر از توسعه انتقال گاز با لوله است چراکه هزینه حمل کاهش یافته و ایمن تر است. از بین کشورهای همسایه عمان بر ال ان جی سرمایه گذاری کرده است. همه کشورهای همسایه ظرفیت خوبی برای همکاری گازی و خرید گاز از ایران دارند و یکی از بازارهای کمتر دیده شده در ایران، بازار آفریقاست که با توسعه ال ان جی، بازار مناسبی برای ایران است. در شرایطی که فروش نفت سخت شده، امید به صادرات گاز بیشتر است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن