اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

بار طلای کثیف بر دوش اقتصاد غیررسمی است

اقتصاد غیررسمی با مفاهیمی مثل اقتصاد  پنهان، اقتصاد سیاه، زیرزمینی و اقتصاد موازی، مترادف است و مفهوم گسترده ای است که برای توصیف فرم های ناامن از فعالیت های اقتصادی در کشورهای درحال توسعه جهان استفاده می شود. با این حال، رشد و میزان اشتغال غیرسمی در بسیاری از کشورها، راه عملی برای فرار از بیکاری از سوی ساکنان آن سرزمین است که در پیش گرفته می شود. اقتصاد غیررسمی شامل نیمی یا سه چهامر تمام اشتغال غیرکشاورزی کشورهای درحال توسعه است. اغلب به معنای شرایط اشتغال پایین است و با فقر هم همراه می شود. برخی از ویژگی های اشتغال غیررسمی، عدم حفاظت در صورت عدم پرداخت دستمزد، اضافه کار اجباری یا تغییرات اضافی  و اخراج بدون اطلاع قبلی و یا جبران خسارت است. در اقتصاد غیررسمی شرایط کاری بسیار ناامن است و عدم وجود مزایای اجتماعی مثل حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی شرایط را ساخت تر کرده است. در این بخش بیشتر زنان، مهاجران و گروه های آسیب پذیر که از دست یابی به فرصت ها محروم شده و دامنه انتخابشان محدود می شود، اشتغال دارند. آمارها نشان می دهد از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، در جنوب آسیا ۸۲ درصد شاغلان در بخش اقتصاد غیررسمی فعالیت می کردند و هم چنین در شرق و جنوب آسیا ۶۵ درصد، در خاومریانه و شمال آفریقا ۴۵ ردصد و در اروپای شرقی و آسیای مرکزی ۱۰ درد از شاغلان در بخش غیررسمی اقتصاد فعال بوده اند.

یک مطالعه درباره اقتصاد غیررسمی در روستاهای جنوبی کلانشهر تهران نشان می دهد که نابرنامه ریزی ها و کژ کارکردی سیستم حاکم در باره تولیدی شهرها یعنی زباله، پدیده ای به نام اقتصاد زباله ای را ایجاد کرده است. درحالیکه در دنیا قابلیت استفاده از زباله در صنایع مختلف وجود دارد، ارزش اقتصادی این تولیدی شهرها کمر در کشور ما دیده شده است. روزانه یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان زباله در تهران تولید می شود اما این ارزش هرگز دیده نشده و این اقتصاد غیررسمی است که از فرصت زباله های تولیدی در ایران در روستاهای اطراف بهره می برد بدون اینکه منافع آن به اقشار فرودست جامعه برسد. از پیامدهای مخرب این مسئله، استثمار زنان و کودکان و ایجاد رانت و آشفتگی در اقتصاد کشور است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن