اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

اقتصاد دولتی- خصوصی راهکاری اشتباه است

سیده فاطمه مقیمی عضو هئیت رئیسه اتاق تهران با بیان مطلب فوق اظهار داشت: حضور و وجود بخش خصوصی یعنی رانت و ارتباطات درونی از بین برود و بخش خصوصی در یک فضای آزاد و اقتصاد شفاف بتواند نقش آفرینی کند و با قواعد و قوانین درست و صحیح اقتصاد بین الملل شروع به کار کند.
وی عنوان کرد: اقتصاد آزاد می تواند ضامن رشد یک کشور باشد و در شرایط کنونی قطعا اقتصاد آزاد انتخابی درست خواهد بود و راهکار دوگانه یعنی اقتصاد دولتی، خصوصی یک راهکار اشتباه است زیرا نتیجه آن خصولتیها هستند که اکنون در کشور شکل گرفته اند.
مقیمی تصریح کرد: بنابراین اگر با توجه به اصل ۴۴قانون اساسی خصوصی سازی واقعی اتفاق می افتاد، قطعا یک پله تحول و تغییر را در اقتصاد شاهد بودیم. اما تاکنون این امر مهم تحقق پیدا نکرده و بخش خصوصی هنوز نتوانسته حضور خود را به صورت جدی در اقتصاد به نمایش بگذارد.
این فعال اقتصادی در ادامه بیان داشت: در واقع اگر دولت یک بار فرصت حضور واقعی به بخش خصوصی می داد و می گذاشت واقعا بخش خصوصی تصمیم گیرنده بسیاری از مسائل اقتصادی باشد بدون شک، شرایط اقتصادی جور دیگری بود. بنابراین در دنیا اقتصاد آزاد اثبات شده است. اگر همان نسخه در ایران اجرایی نمی شود، می توان آن را بومی سازی کرد تا برای اجرا با مشکل مواجه نشود. اگر شرایط را بشناسیم این کار شدنی است.
وی با بیان اینکه همیشه این سوال مطرح است که آیا بخش خصوصی توانایی اجرای اقتصاد آزاد را دارد یا خیر خاطر نشان ساخت: دولت باید بخش خصوصی را توانا کند. به گونه ای که اختیارات از بخش خصوصی گرفته نشود و اجازه رشد به او داده شود. زیرا توانا شدن که یک شبه شکل نمی گیرد و وقتی بخش خصوصی از دولت هنوز از قراردادهای پیمانی طلبکار است و نمی تواند درآمدزایی خود را در یک مقطع زمانی به دست اورد اما از طرف دیگر بیمه و مالیات از بخش خصوصی گرفته می شود. دیگر این چه رابطه سلامت بخش خصوصی و دولتی است؟
سیده فاطمه مقیمی افزود: به یقین باید گفت که اقتصاد دولتی کارآیی ندارد و رانت ایجاد می کند اگر در یک فضای رقابتی سالم و مشابه همه با هم حرکت کنند، دیگر رانتی ایجاد نمی شود. بلکه رقابت ایجاد و رقابت هم باعث رشد در کشور خواهد شد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن