انجمن جوانان کار آفرین استان تهرانسفیران باران

“من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق”

ششم خرداد ۱۳۹۷ انتخابات انجمن جوانان کارآفرین استان تهران با حضور اعضاء در هتل ارم برگزار شد و سفیران باران توانست موفق به اخذ حدنصاب آرا شود و برای این مهم خداوند بی کران را که نعمت عزیز بودن را برایمان به همراه داشت و لطف و کرمش را در ماه رمضان نصیب این گروه نمود، بی نهایت شاکر و سپاسگذار باشیم.

انتخابات انجمن جوانان کارآفرین استان تهران یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه جوانان در بخش خصوصی کشور است و مهمتر از آن، که می تواند نقش جوانان را در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی ارتقاء بخشد.
حال که با اعتماد شما جوانان، درهیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین تهران مسئولیتی را بر دوش گرفته ایم برخود لازم می دانم مطالبی را به عرض برسانم:
نخست اینکه می بایست تشکر خالصانه ایی داشته باشیم از تک تک اعضای انجمن و بلاخص آقایان جنتی فر، فیروزی و خانمها فروتن مهر و شعبانی فر که با فعالیت های خود همراه اصلی گروهی بودند که برای رسیدن به این فضای خدمت در آن حضور داشتیم و باید از تک تک اعضاء بابت این توجه سپاسگذاری و اذعان نماییم وامیدواریم توانایی خدمت و انجام وظیفه خطیری که بر گردنمان به رسم امانت سپرده اید را داشته باشیم.
دوم می بایست از ناظران، مدیران و کارمندان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان تهران که در این انتخابات با بی طرفی خود باعث شدن که این انتخابات بدون حاشیه و در کمال آرامش برگزار گردد کمال سپاس را داشته و امیدواریم از حضور و راهنمایی های ایشان به عنوان چراغ امید انجمن جوانان کارآفرین استان تهران بهره مند باقی بمانیم.
در سومین بخش از قدردانی ام باید عرض نماییم حال که نتیجه این انتخابات مشخص شد برای نیل به اهداف مورد اشاره در برنامه های پیشنهادی به جد و با تمام توان در پیاده سازی، تلاش و برای رسیدن به آن از تک تک اعضاء درخواست همکاری داریم تا با اتخاذ تصمیمات درست و راهبرد تحول گرایی و نوآوری و همکاری نزدیک با شما و سایر اعضاِی هیات مدیره، آینده ایی بهتر بسازیم و این مهمترین رسالت است زیرا معتقدیم بهترین سازنده راه آینده، ما جوانان این سرزمین هستیم.
در پایان برایتان بهترینها را از خداوند خواسته و همکاری شما اعضای محترم را روشنا بخش راه آینده خود می دانیم و امیدوارم این دوستی که در این چند ماه بین ما ایجاد شده است مستدام باقی ماند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن