اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

سال به سالِ خودروسازان، دریغ از پارسالشان!

 منبع»ایسنا
بررسی آمار تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه تنها ۹۹۲۶ دستگاه خودرو به میزان تولید آن‌ها افزوده شده است. از این تعداد خودرو تولیدی به انضمام فروش خودروهای تولیدی پیش‌ از سال ۱۴۰۰ این خودروسازان، در مجموع آمار فروش به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده توسط خودروسازان به سازمان بورس، در مجموع ۱۱ ماهه امسال قریب به ۸۲۷ هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو و سایپا و همچنین پارس‌خودرو تولید شده که تنها ۱.۲ درصد (معادل ۹۹۲۶ دستگاه) بیشتر از میزان تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا بهمن ماه آن، در مجموع ۸۱۷ هزار و ۶۹ دستگاه خودرو تولید شده بود.
در حقیقت خودروسازان اصلی علیرغم همه وعده و وعیدها و از سوی دیگر تهدیدها و تذکرهای مقامات دولتی برای افزایش تولید و عرضه، حتی ۱۰ هزار دستگاه هم نتوانسته‌اند بر تیراژ تولید خود نسبت به سال گذشته بیافزایند. همانطور که اشاره شد، خودروسازان بزرگ کشور علیرغم همه وعده و وعیدها و همچنین فشارهای دولتی برای افزایش تولید و عرضه، تنها ۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشته‌اند؛ این درحالیست که تولیدشان در همین ایام در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن (۱۱ ماهه ۱۳۹۸) رشد ۳.۷ درصدی داشت.
خودروسازان بزرگ کشور علیرغم همه وعده و وعیدها و همچنین فشارهای دولتی برای افزایش تولید و عرضه، تنها ۱.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشته‌اند؛ این درحالیست که تولیدشان در همین ایام در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن (۱۱ ماهه ۱۳۹۸) رشد ۳.۷ درصدی داشت.بر اساس آمار، از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه در مجموع ۸۲۶ هزار و ۹۹۵ دستگاه خودرو تولید شده است که از این میزان با احتساب تکمیل و عرضه خودروهای ناقص تولیدی پیش از سال جاری، برای ۷۹۸ هزار و ۱۲۳ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.
ایران‌خودرو ۴۲۹ هزار و ۸۲۳ دستگاه تولید و ۳۹۵ هزار و ۴۲۷ دستگاه فروخت
در مجموع ۱۱ ماهه سال جاری ۴۲۹ هزار و ۸۲۳ دستگاه خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو تولید و برای ۳۹۵ هزار و ۴۲۷ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.
از مجموع تولیدهای گروه صنعتی ایران‌خودرو طی مدت مذکور  ۲۸۸ هزار و ۸۴۲ دستگاه از محصولات خانواده پژو (به‌جز پژو ۲۰۰۸) تولید و ۲۶۹ هزار و ۹۸۴ دستگاه از این خودرو فروخته شده است. همچنین ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کرده که همه ۱۰۳ دستگاه آن فروخته شده است.
ایران‌خودرو ۴۶ هزار و ۵۲۷ دستگاه از محصولات خانواده سمند در ۱۱ ماهه امسال تولید کرده و برای ۴۶ هزار و ۳۴۳ دستگاه از این محصولات فاکتور فروش صادر کرده است.
همچنین در این مدت، ۴۶ هزار و ۳۹۹ دستگاه دنا، ۳۳ هزار و ۲۸۷ دستگاه رانا و ۷۹۵۱ دستگاه تارا در این شرکت تولید شده که به ترتیب ۴۱ هزار و ۱۴۵ دستگاه دنا، ۲۳ هزار و ۹۹۷ دستگاه رانا و ۷۳۹۷ دستگاه تارا به فروش رسیده است.
ایران خودرو در محصولات مونتاژی نیز در ۱۱ ماهه امسال، ۶۶۹۳ دستگاه هایما و همانطور که اشاره شد ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید کرده است که به ترتیب ۶۴۵۰ دستگاه هایما و ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ فروخته است.
از تولیدهای مونتاژی پیشین این گروه صنعتی، سه دستگاه تندر (L۹۰) و دو دستگاه دانگ‌فنگ در آمار فروش این گروه خودروسازی طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ ثبت شده است.
وانت‌های آریسان نیز که تولید آن‌ها دوباره به چرخه محصولات تولیدی این گروه صنعتی بازگشته است، طی این مدت (از آذر تا بهمن ماه) به تعداد ۲۱ دستگاه تولید و سه دستگاه آن فروخته شده است. البته این سه دستگاه وانت آریسان عرضه شده متعلق به وانت‌ آریسان‌های تولیدی پیش از سال ۱۴۰۰ و از دسته آریسان‌های توسعه نیافته است. این در حالیست که مدیران این شرکت وعده تولید و عرضه ۵۰۰۰ دستگاه خودرو وانت آریسان تا پایان سال جاری داده بودند اما آنطور که از شواهد امر پیداست، بعید است این وعده محقق شود.
سایپا ۲۹۱ هزار و ۷۵۹ دستگاه تولید و ۲۹۳ هزار و ۴۹۲ دستگاه فروخت
در گروه خودروسازی سایپا نیز در  ۱۱ ماهه سال جاری ۲۹۱ هزار و ۷۵۹ دستگاه خودرو تولید شده که از این میزان به ترتیب ۲۱ هزار و ۹۷۹ دستگاه سهم وانت‌های سایپا، ۲۴۹ هزار و ۹۹۷ دستگاه سهم خانواده تیبا، ۱۳۰ دستگاه سهم آریو s۳۰۰ و ۱۹ هزار و ۶۵۳ دستگاه سهم شاهین بوده است.
گروه خودروسازی سایپا در محصولات خانواده پراید با توجه به توقف پراید تنها وانت پراید (سایپا ۱۵۱) را تولید کرده که طی ۱۱ ماهه امسال برای ۲۳ هزار و ۸۸۸ دستگاه از این محصول فاکتور فروش صادر کرده است.  البته ۱۳۸ دستگاه از محصولات تولیدی پیش از توقف تولید پرایدها در ماه‌های ابتدایی سال جاری تحویل مشتریان شده است.
همچنین از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، ۲۴۹ هزار و ۸۶ دستگاه از محصولات خانواده تیبا و ۲۰ هزار و ۱۲ دستگاه شاهین تجاری‌سازی و برایشان صورت مالی ثبت شده است.
این خودروساز همچنین چهار دستگاه آریو، ۳۶۲ دستگاه چانگان و دو دستگاه سراتو (مربوط به تولیدهای قبل از سال ۱۴۰۰) طی ۱۱ ماهه امسال در آمار فروش خود ثبت کرده است.
بدین ترتیب، طبق آمار گروه خودروسازی سایپا در مجموع ۱۱ ماهه امسال برای ۲۹۳ هزار و ۴۹۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است.
پارس‌خودرو ۱۰۵ هزار و ۴۱۳ دستگاه تولید و ۱۰۹ هزار و ۲۰۴ دستگاه فروخت
در شرکت پارس‌خودرو به عنوان زیر مجموعه گروه سایپا نیز در مجموع در ۱۱ ماهه امسال، ۱۰۵ هزار و ۴۱۳ دستگاه خودرو تولید شده و برای ۱۰۹ هزار و ۲۰۴  دستگاه فاکتور فروش صادر شده است.  
از تعداد خودروهای تولیدی پارس‌خودرو در این مدت ۵۵ هزار و ۴۳۷ دستگاه سهم محصولات گروه Q۲۰۰ بوده که فروش ۵۸ هزار و ۶۸۵ دستگاهی را به نام خود ثبت کرده است.
همچنین در مدت مذکور ۱۸ هزار و ۱۹۲ دستگاه محصولات گروه S۲۰۰ و ۳۱ هزار و ۱۹۰ دستگاه کوییک معمولی تولید شده است. به‌ترتیب برای ۱۸ هزار و ۱۷۵ دستگاه از محصولات خانواده S۲۰۰ و برای ۳۱ هزار ۱۸۶ دستگاه کوییک معمولی فاکتور مالی طی این مدت ثبت شده است.
پارس‌خودرو همچنین تولید ۵۹۴ دستگاه و فروش ۱۱۵۴ دستگاه برلیانس را در آمار ۱۱ ماهه خود ثبت کرده است. همچنین این خودروساز زیرمجموعه سایپا، دو دستگاه ون دولوکس و دو دستگاه از محصولات خانواده رنو را در آمار فروش ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ دارد. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن