اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

جریان ‌سرمایه‌گذاری با شروع سال ۲۰۲۲ بهبود ‌می‌یابد

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در گزارش اخیر خود که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران آن را ترجمه کرده است، با بررسی روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته و تاثیر شیوع ویروس کرونا بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ‌پیش‌بینی ‌می‌کند که جریان سرمایه‌گذاری با شروع سال ۲۰۲۲ از طریق بازساختاردهی زنجیره ارزش جهانی برای تاب‌آوری و دوباره پر کردن سهام سرمایه و رونق اقتصاد جهانی به آرامی بهبود ‌می‌یابد.

 مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران طی گزارشی به یافته‌های اخیر کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) از وضعیت سرمایه‌گذاری پرداخته است. این گزارش به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۹ پرداخته و تاثیر بحران «کووید-۱۹ » را بر این مولفه مهم اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و فراتر مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش عنوان می‌کند که بحران کووید ۱۹ باعث سقوط چشمگیر ‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خواهد شد . ‌پیش‌بینی ‌می‌شود جریان جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش سال ۲۰۱۹ که به اندازه۱.۵۴  تریلیون دلار بوده، کاهش یابد. این امر باعث ‌می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ به زیر یک تریلیون دلار برسد. هم‌چنین ‌پیش‌بینی ‌می‌شود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تا ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۲ شروع به بهبود کند. با بازگشت مجدد در سال ۲۰۲۲، امکان رسیدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به روند پیش از دنیاگیرشدن ویروس میسر است اما این بازگشت فقط با میزان بالای انتظارات همراه است.

در این گزارش هم‌چنین با اشاره به نامتعین بودن ‌چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی آمده است: ‌چشم‌اندازها بستگی به مدت زمان بحران و اثربخشی مداخلات سیاسی برای کاهش اثرات اقتصادی پاندمی ویروس دارد. ریسک‌های سیاست جغرافیایی (ژئوپلتیک) و مالی و کشمکش‌های مداوم در تجارت به این عدم قطعیت ‌می‌افزاید.

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در ادامه با اشاره به بخش‌های دیگری از گزارش آنکتاد نوشته است: اقدامات قرنطینه‌ای، روند پروژه‌های ‌سرمایه‌گذاری موجود را کُند ‌می‌کند. هم‌چنین ‌چشم‌انداز رکود عمیق، شرکت‌های بین‌المللی را مجبور به ارزیابی مجدد پروژه‌های جدید ‌می‌کند. اقدامات سیاستگذاری دولت‌ها در طول بحران شامل محدودیت‌های جدید ‌سرمایه‌گذاری است. جریان ‌سرمایه‌گذاری با شروع سال ۲۰۲۲ از طریق بازساختاردهی زنجیره ارزش جهانی برای تاب آوری و دوباره پر کردن سهام سرمایه و رونق اقتصاد جهانی به آرامی بهبود ‌می‌یابد.

گزارش ‌سرمایه‌گذاری جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را به مدت ۳۰ سال تحت نظارت داشته است که در طی آن، تولید بین‌المللی شاهد دو دهه رشد سریع و به دنبال آن یک رکود بود و جریان ‌سرمایه‌گذاری مرزی در خصوص دارایی‌های فیزیکی مولد در دهه ۲۰۱۰ متوقف شد، رشد تجارت کند شد و تجارت زنجیره ارزش جهانی کاهش یافت. سال‌های ۲۰۱۰ سال آرام قبل از طوفان بود. بحران ناشی از بیماری پاندمی ۱۹COVID  به صدر چالش‌های موجود بر سیستم تولید بین‌المللی ناشی از انقلاب صنعتی جدید و رشد ناسیونالیسم اقتصادی رسید. این چالش‌ها در حال حاضر به یک نقطه انفجار رسیده‌اند. دهه منتهی به سال ۲۰۳۰ احتمالا دهه تحول برای تولید بین‌المللی را به ثبت خواهد رساند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن