اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

برنامه ریزی برای واگذاری تولید ۳ رقم بذر جو به بخش خصوصی

مهر

محسن اسماعیل زاده مقدم اظهار داشت: سال گذشته تولید بذر چهار رقم جو جلگه، بهرخ، گوهران و خاتم به بخش خصوصی واگذار شد.
وی هدف از این بازدید را آشنایی کشاورزان، تولیدکنندگان بذر و کارشناسان سازمان‌های جهاد کشاورزی هفت استان همجوار با استان البرز با صفات و نمود ظاهری و پتانسیل عملکرد ارقام و لاین‌های اصلاح شده جو آبی و ارقام و لاین‌های امید بخش برای سه اقلیم گرم، سرد و معتدل عنوان کرد.
اسماعیل زاده مقدم افزود: هر یک از این لاین‌ها و ارقام آبی، خصوصیات منحصر به فردی از جمله عملکرد بالا، مقاومت به تنش‌های غیر زنده مانند شوری و خشکی، مقاومت به بیماری و عملکرد بیولوژیکی دارند.
وی ادامه داد: ارقام دارای عملکرد بیولوژیکی بالا برای مصرف علوفه تازه با قصیل مناسب هستند.
معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، میانگین عملکرد جو آبی در کشور را ۲.۸ تا ۳ تن در هکتار عنوان و تصریح کرد: کشاورزان پیشرو بیش از ۱۲ تن در هکتار رقم جو بهمن در اراضی آبی تولید کرده‌اند.
وی تولید جو با توجه به شرایط خشکی کشور را مناسب دانست و گفت: یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در حوزه غلات، توسعه تولید جو در مناطق کم آب کشور است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن