انجمن جوانان کار آفرین استان تهران

خبر: انتخابات مجدد ارکان کمیسیون

به نام خدا
اعضاى محترم انجمن جوانان کارآفرین استان تهران
بادرود،
احتراما با استناد به مصوبه هیات مدیره به شماره ٠٠۴–ص هـ–٩٨١١٠ در تاریخ ١٠ مهر ماه سال جاری، درخصوص برگزارى انتخابات مجدد ارکان کمیسیون آینده پژوهی و عضوگیرى مجدد این کمیسیون، بدینوسیله به استحضار مى رساند هریک از اعضا با رعایت موارد زیر، مى توانند جهت عضویت در کمیسیون آینده پژوهی و انتخاب ارکان این کمیسیون، با ارسال عدد ١ به این سامانه، اعلام آمادگی نمایند.

نکات قابل توجه:
١. هریک از اعضای انجمن جوانان کارآفرین می توانند حداکثر عضو ٢ کمیسیون باشند.
٢. مهلت اعلام آمادگى تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ٢٩ مهر ماه سال جارى خواهد بود و این زمان تمدید نخواهد شد.
٣. انتخابات هیات رییسه کمیسیون، روز سه شنبه ٣٠ مهرماه برگزار خواهد شد.
باسپاس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن