اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی

اعضای جدید انجمن کسب و کار های اینترنتی شهر تهران شهریور ماه ۹۸

سایت etod.me به مالکیت شرکت ایده بنیان مبتکر پارس و به نمایندگی آقای مهدی صفاری آشتیانی
سایتkalabord.com به ماکبت آقای محمد کریمی
سایتanoshan.com به مالکیت آقای اکبر پور محمد علی
سایت abarit.com به مالکیت آقای امین جمالی مقدم
سایت safirkala.com به مالکیت خانم شیدا میرزا کاشانی
سایت arishp.ir به ماکیت خانم فخری سادات دست سری
سایت alopark.com به مالکیت شرکت پردازش راهبردی شهریار و به نمایندگی آقای سعید امینیان
سایتkhabinja.com به ماکیت آقای بهنام صادقنیا
سایت yektakala24.com به مالکیت شرکت آوازمزمه ایرانیان و به نمایندگی آقای محمد بیات
سایت makikala.com به مالکیت آقای سعید آقا حسینی
سایت nobaan.com یه مالکیت شرکت هوشمند سازان سلامت پایدار و به نمابندگی آقای سید محمود فتاحی
سایت shahramkhaksari.com به مالکیت آقای شهرام خاکساری
سایت mivestan.irبه مالکیت آقای احسان رحیمی
سایت plusmaad.com به مالکیت شرکت توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین ارزش و به نمایندگی آقای شیرزاد رشی
سایت gajino.com به مالکیت شرکت انتشارات بین المللی گاج و به نمایندگی آقای ابوالفضل جوکار قهرودی
سایت highfollowers.com به مالکبت آقای حسین بازرگان
سایت moshaverapp.com به مالکیت شرکت پیشتازان ایده نوین اطلس و به نمایندگی آقای مسعود طاهری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
بستن