اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهیم برای کارآفرینان فیلم خوب بسازیم

محمد حمیدی مقدم/ آینده نگر

 با همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اتاق بازرگانی تهران هفت فیلم با موضوعات کارآفرینی، صنعت و اقتصاد ساخته می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. همکاری بین این دو مجموعه با ابتکار عمل اتاق بازرگانی تهران انجام شده است و می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان گفت آن‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در پیوند فرهنگ و اقتصاد به خوبی عمل کرده‏اند. شناسایی نقطه تعامل یک مجموعه اقتصادمحور با گروه‏ های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فرهنگی کشور یک کار هوشمندانه و استفاده درست از فرصت ‏هاست که اتاق بازرگانی به آن توجه داشته است و من به عنوان مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این همکاریِ انجام ‏شده را به فال نیک می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرم و به آن خوش‏بین هستم. در فضای هنری بعضی باور دارند که ورود دیگر نهادها و بخش ‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به این فضا می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند جریان هنر را به خطر بیندازد و شاید به اثر خالص نرسیم اما به نظر من تجربه همکاری ما با اتاق بازرگانی تهران نمونه یک همکاری مثبت است. طرح هفت اثر برای تولید مشترک مصوب شده که یکی از آثار به مرحله ظهور رسیده است. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و اتاق بازرگانی از مرحله ایده تا اجرا در کنار هم قرار گرفتند و خوشبختانه همکاری ما به یک کار عملی منتج شده است. 
در همکاری مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اتاق بازرگانی تهران دو هدف عمده تامین شده است. نخست اینکه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان مهم‏ترین مرکز تولید مستند با رویکردهای فاخر و هنری مسئله ‏ای مهم را در دستور کار خود قرار داده که با توجه به شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری درباره جهش تولید اهمیت بیشتری یافته است و دوم اینکه اتاق بازرگانی تهران توانست با اتکا به فیلم وسینما که بیشترین اثر را در حوزه شناخت و تعامل دارد، به پاسداشت گذشتگان خود عمل کند. غنای محصول مشترک ما زمینه خوش‏بینی نسبت به همکاری  مرکز گسترش  سینمای مستند و تجربی با بخش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مختلف را فراهم کرده  و امیدوارم همکاری در حوزه ساخت مستند با دیگر مجموعه‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم انجام شود. در این زمینه اتاق بازرگانی تهران را به عنوان یک الگو برای دیگر مجموعه‏ هایی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏که به سمت ما می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آیند معرفی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنیم چراکه تجربه خوبی از همکاری با یکدیگر داریم. همکاری بخش هنر و اقتصاد می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند به تولید آثاری فاخر در حوزه کارآفرینی منجر شود و روحیه تولید و ایجاد ارزش را در کشور سرایت دهد. 
از دیگر همکاری‏ های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، پذیرش آثار در بخش کارآفرینی در سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت بود. بخش کارآفرینی دراین دوره به طور کامل به جشنواره سنجاق شده بود. مستندهای فاخری در این بخش به نمایش درآمد و که همه آثار حسی خوبی روی مخاطبان داشت و به تعاملات بعد از جشنواره اتاق بازرگانی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی کمک کرد. بخش کارآفرینی سیزدهمین جشنواره سینما حقیقت زمینه آشنایی اهالی صنعت و کارآفرینی را با مستندسازان و هنرمندان فراهم کرد تا بتوانیم افق‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دورتری را برای همکاری ترسیم کنیم. شناسایی فرصت‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏همکاری در بخش‏ های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏متعدد از دیگر پیامدهای مثبت بخش کارآفرینی در جشنواره حقیقت بود. در بخش‏ های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مختلف مثل اقتصاد دیجیتال، استارت‏ اپ ‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … هم‏چنان فرصت‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بسیاری برای مستندسازی، نگاه هنری و معرفی به جامعه وجود دارد.  
ماموریت ما در آینده ساخت فیلم‏ های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بیشتر و ورود به حوزه سینمای انیمیشن است. می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهیم فیلم‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خوب بسازیم و خوشحالیم که فیلم سازان شاخصی در همکاری اتاق بازرگانی تهران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با ما همراه شده اند. فیلم‏سازان خود موضوعات را با علاقه انتخاب کرده و دنبال می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. در این بین نباید از حضور کارشناسان خوب در حوزه سینمای مستند و اتاق بازرگانی تهران گذشت که به طور جدی انجام کار را دنبال می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کردند. 
ساخت فیلم‏ های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مستند در همکاری‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مشترک درباره کارآفرینی زمینه حرکت فیلمسازان موثر و مولف در آینده را فراهم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. اثر پسین ساخت این فیلم‏ ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حرکت خودجوش هنرمندان برای ساخت مستندهای بیشتر از زندگی و چالش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کارآفرینان است. به همین دلیل به همکاری مشترک مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با اتاق بازرگانی تهران نمی ‏توان به عنوان یک سفارشی سازی صرف نگاه کرد. به طور حتم این حرکت در آینده محصولات دیگری هم دارد که به طور مشخص در دایره سفارش‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اتاق بازرگانی تهران و هر نهاد دیگری قرار نمی‏گیرد. فیلم ‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سفارشی امروز، بذر فیلم‏های ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مستقل آینده درباره کارآفرینی و اقتصاد را می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کارد. 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن