اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

مشروح گزارش صندوق بین‌المللی پول از ۱۲ شاخص‌ اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸

منبع: فارس

 صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، برآورد خود از ۱۲ شاخص‌ کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸، و پیش‌بینی تا پایان سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.
*  رشد اقتصادی منفی
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳.۹ (۳.۹۲۸-) درصد کاهش یافته است. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را  ۳.۷ (۳.۷۳۲) درصد اعلام کرده است.
در عین حال این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۶ (۶.۰۰۵-) درصد خبر می‌دهد.
*  کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و از ۱.۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۱۹ درصد رسیده است و در سال ۲۰۱۹ بیشتر کاهش خواهد یافت و به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید.
* افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی
این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی معادل ۳۸.۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می‌دهد و این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۳۸.۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
کل پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۴۲.۶۳ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می‌دهد. برآورد صندوق از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۹.۵۲ درصد بوده است. پیش‌بینی صندوق برای سال ۲۰۱۹ کاهش این رقم و رسیدن به ۳۸.۵۹ درصد است.
* افزایش نرخ تورم
بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۹.۶ درصد بوده و در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۱۶ درصد افزایش یافته است. این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ را نیز ۳۷.۱۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
* منفی شدن رشد واردات و صادرات
رشد واردات ایران از ۱۳.۹۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۹.۱۳ درصد در سال ۲۰۱۸ و همچنین رشد صادرات از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۱۴.۸۹ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.
این گزارش برای سال ۲۰۱۹، رشد منفی ۱۰.۵۲ درصدی در واردات و رشد منفی ۲۲.۰۱ درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است.
* افزایش بیکاری
بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری از ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش به ۱۵.۴۰ درصد را نشان می‌دهد.
* کاهش درآمدها و مخارج دولت
این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل ۱۴.۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۸.۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند.
* افزایش بدهی ناخالص دولت
بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بیش از ۴۳ هزار و ۴۷ میلیارد تومان بر بدهی دولت افزوده شده است.
تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶.۴۵ میلیارد دلار بوده است با کاهش بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ۱۹.۴۸ میلیارد دلار رسیده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن