مرام نامه

مرامنامه ائتلاف سفیران باران

 

شعار: سفیران باران، جوانان جریان ساز امروز، مدیران کارآمد فردا

آرمان:

 • هم افزایی و تلاش برای افزایش نقش موثر جوانان در فضای کسب و کار.
 • ترویج اعتماد به جوانان با اثرگذاری بر اکوسیستم اقتصادی کشور.
 • تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت نخبگان و سرمایه های توانمند انسانی.
 • ایجاد پل ارتباطی به منظور انتقال تجربه و دانش با هدف جانشین پروری و کاهش شکاف نسلی میان پیشکسوتان و جوانان.

اعتقادات و باورهای اساسی:

 

ما بر این باوریم که اعضای این ائتلاف

 • برای تبدیل تهدیدهای فضای کسب و کار به فرصت ها تلاش می کنند.
 • پایبند به اصول اخلاقی و معتقد به خرد جمعی، اندیشه مدار و برنامه محور هستند.
 • نسبت به وقایع پیرامونی جامعه به خصوص جوانان حساس و هوشیار و به مسئولیت اجتماعی خود واقف هستند.

ارزشهای بنیادین

 

 • اهتمام به گذار از اقتصاد سنتی به دیجیتال.
 • اهتمام به بسترسازی اقتصاد نوآورانه در کشور.
 • اهتمام به تحول و توسعه پایدار در فضای اقتصادی.
 • اهتمام به اعتلای جایگاه بانوان در جامعه اقتصادی کشور.
 • اهتمام به ترویج فرهنگ خدمتگذاری به فعالان اقتصادی.
 • اهتمام به توزیع متناسب فرصت ها بر مبنای شایسته سالاری.
 • اهتمام به احصاء و اجرای قوانین کارآمد و اصلاح مقررات ناکارآمد.
 • اهتمام به ارتقاء زیرساخت تولید صادرات محور و توسعه صادرات غیر نفتی.

اهداف و برنامه ها

 

 • ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 • ایجاد فضای تعاملی در راستای شبکه سازی برای انتقال تجربه و دانش افزایی فعالان اقتصادی.
 • تلاش درجهت افزایش نقش پیشران تشکل های اقتصادی در مراجع تصمیم ساز کشور.
 • جهت دهی فضای نوآوری و کمک به ایجاد و اجرای ایده های جدید در کسب و کار.
 • شناخت کافی و استنباط صحیح نسبت به قوانین حاکم بر اقتصاد ایران در راستای بهره برداری از فرصت های موجود.
 • تلاش برای کمک به تصمیم سازی اقتصاد کشور
دکمه بازگشت به بالا
بستن