اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

ثبت بیشترین تورم در گروه گوشت و حمل و نقل

گزارش جدید مرکز آمار از شاخص قیمت ها در تیرماه نشان می دهد خانوارهای شهری و روستایی ایران در تیرماه سال ۹۹ نسبت به همین ماه در سال گذشته ۲۶.۹ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای یعنی تورم تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال گذشته، ۴.۴ درصد بیشتر شده است و در این بین، نرخ تورم نقطه ای گروه خوراکی و آشامیدنی ها و دخانیات، ۲۱ درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲۹.۸ درصد بوده است. تورم گروه اول ۶.۱ درصد و تورم گروه دوم ۳.۴ درصد از تیرماه سال گذشته بیشتر است. هم چنین نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای شهری ۲۷ درصد و برای خانوارهای روستایی ۲۵.۹ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه تیر ١٣٩٩ به ۶,۴ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۴.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۶.٧ درصد و ۶.٣ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۶,۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ۴.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم سالانه هم در تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢۶,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی ٢۶,۴ درصد است که به ترتیب ١,٣  و ١.٨ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی)، گروه «شیر، پنیر و تخم­مرغ» (تخم ­مرغ)، و گروه «نان و غلات» (ماکارونی و انواع برنج خارجی) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو و لاستیک خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (قطعات کامپیوتر، دوچرخه بچه­گانه، لپ­تاپ) و گروه «مسکن و آب، برق گاز» (اجاره) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن