اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی

تولید مس کاتد از مرز ۲۴۷.۳ هزار تن گذشت

ایرنا

 شرکت ملی صنایع مس در سال ۹۷، افزون بر ۳۱۳ هزار و ۷۸۵ تن آند تولید کرد که با این میزان تولید، برنامه ۲۶۰ هزار تنی سال ۹۷ را با ۲۱ درصد رشد محقق کرده است.این مجموعه در بازه زمانی یاد شده، تولید ۲۴۷ هزار و ۳۸۴ تن کاتد مس را به ثبت رساند که نسبت به برنامه در نظر گرفته شده از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بود. ** رشد استخراج سنگ معدنشرکت مس در سال ۹۷ در مجموع ۱۸۹میلیون و ۸۶۶ هزار تن سنگ معدن استخراج کرد که نسبت به برنامه ۱۷۳ میلیون و ۶۸۷هزار تنی پیش بینی شده ۹ درصد رشد نشان می دهد.** برداشت بیش از ۵۳ میلیون تن سنگ سولفوربرپایه این گزارش، شرکت مس در سال گذشته بیش از ۵۳ میلیون تن سنگ سولفور برداشت کرد که پنج درصد نسبت به برنامه در نظر گرفته شده (۴۷ میلیون و ۸۳ هزار تن) افزایش نشان می دهد.به گزارش ایرنا، شرکت ملی صنایع مس ایران از آغاز سال ۹۷ تا پایان بهمن‌ ماه گذشته بیش از ۲۲۳ هزار تن کاتد مس تولید کرد که در همسنجی با سال ۱۳۹۶ حدود ۱۳ درصد رشد داشت.شرکت مس در ۱۱ ماهه پارسال بیش از ۲۸۶ هزار تن آند تولید کرده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن