مرام نامه

 

شعار

 

مدیران جوان امروز، تدبیرگران و آینده ساز فردا

 

آرمان

 

هم افزایی و افزایش نقش موثر جوانان در فضای کسب و کار

تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت مغز ها و ‌نیروهای فعال جوان

ترویج فرهنگ اعتماد به جوانان فعال اقتصادی

ایجاد پل ارتباطی به منظور انتقال تجربه و دانش مدیران با سابقه به جوانان و کاهش شکاف نسلی میان پیشکسوتان و جوانان

اعتقادات و باورهای اساسی

 

ما بر این باوریم که اعضای این ائتلاف

 

پر انگیزه برای مقابله با هر نوع تهدید و تبدیل آن به فرصت برای جوانان

هوشیار به وقایع پیرامونی جامعه به خصوص جوانان

امیدوار به آینده کشور

با فکر و اندیشه ورز

شجاع و فداکار

مصمم و با تصمیم

با ایمان و متدین

پارسا و پاکدامن

دارای اعتماد به نفس

فعال، پرکار و اثرگذار

هستند و برای تبدیل تهدیدهای فضای کسب و کار جوانان به فرصت ها تلاش می کنند. اعضای این ائتلاف نسبت به وقایع پیرامونی جامعه به خصوص جوانان حساس و هوشیار هستند. و معتقد به خرد جمعی، اندیشه مدار و برنامه محوراند

ارزشهای بنیادین

 

ما بعنوان جمعی از جوانان حوزه کسب و کار تلاش میکنیم به ارزشهای بنیادین ذیل توجه ویژه داشته باشیم

 

ما برای اعتلای جوانان فعال اقتصادی در کشور خدمتگزار آنان خواهیم بود

ارائه خدمات آموزشی به اعضا و پرورش مدیران توانمند و تلاش برای افزایش نوآوری در فضای اقتصادی کشور را جزو موارد کلیدی و ریشه ایی ائتلاف خود می دانیم

تفکرگرائی و برنامه محوری را سر لوحه قرار داده ایم

متعهد به اخلاق حرفه ای و انضباط و معتقد به انتظام بخشی امور جوانان هستیم

شناخت کافی و استنباط صحیح نسبت به قانون حاکم بر اقتصاد ایران را داریم

به تعهدات حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی و چارچوب های اخلاقی پایبند هستیم

حضور موثر و مستمر در جلسات مورد نیاز، کارگروه های مربوطه در جهت اعتلای ائتلاف را جزو وظایف خود می دانیم

تفکر فرا رشته ای و معتقد به تحول و توسعه پایدار در حوزه جوانان را یک اصل می دانیم

اهتمام به ترویج فرهنگ خدمتگذاری به جوانان فعال اقتصادی در کشور را پیگیری خواهیم نمود

تلاش برای حفظ و اجرای  قوانین مفید و اصلاح مقررات دست و پا گیر در سایه پاسداری از اصل قانونگرایی را از ستون های اصلی این ائتلاف می دانیم

اعتلای جایگاه زنان در جامعه اقتصادی کشور را مورد توجه قرار خواهیم داد

تلاش برای افزایش نوآوری در فضای اقتصادی از اصول اولیه این ائتلاف است

ایجاد نگاه جدید در عرصه اقتصاد کشور و گذار از اقتصاد سنتی به مدرن را سر لوحه ار خود قرار خواهیم داد

تلاش در جهت افزایش نقش پیشرو ائتلاف و اعضای آن در کشور نکته کلیدی تلاش های این ائتلاف خواهد بود

تلاش برای توزیع متناسب فرصت ها بر مبنای شایسته سالاری در ائتلاف و جامعه را جزو لاینفک قوانین این ائتلاف می دانیم

 

پایبندی و تعهدات

 

پایبندی و تعهدات اعضای ائتلاف به قرار ذیل است و اعضاء متعهد می شوند

 

بدون هماهنگی جمع در خصوص فعالیت جمع در خارج از جلسات اظهار نظر شخصی ننماییم

کلیه جلسات داخلی را محرمانه در نظر بگیریم

به نظر دیگر اعضا احترام بگذاریم و در جلسات جمعی از هرگونه تنش بپرهیزیم

زمان را رعایت کنیم، در جلسات به موقع حاضر شویم و به موقع جلسات را به اتمام برسانیم

منافع جمعی را به منافع شخصی ترجیح دهیم

بر مبنای اصل اعتماد اعضای این ائتلاف تلاش دارند تا با همراهی و همکاری یک دیگر نسبت به اعتلای سفیران باران در کلیه تعاملات پیش رو اعم از انتخاب های درونی و بیرونی و فضاهای اقتصادی و فرایندهای کسب و کار از یکدیگر حمایت و تمام تلاش خود را برای سربلندی اهداف سفیران باران که در بندهای فوق ارائه گردیده است انجام دهند

بدیهیست هریک از اعضای گروه به کلیه مفاد مرامنامه متعهد بوده و هرگونه تخطی از آن قبل، حین و یا بعد از هرگونه انتخاباتی و در هر زمانی از فرد متعهد قابل پذیرش نمی باشد مگر حداقل دو ماه قبل خروج خود را از این مرامنامه بصورت کتبی به سایرین اعلام نموده و به تایید سایر اعضاء را اخذ نماید

پرهیز میکنیم از

 

و ما اعضای سفیران باران پرهیز میکنیم از

 

اظهار نظر غیر مستند

دروغ و تقلب

تفتیش عقاید

سخن یا رفتاری که به جمع آسیب برساند

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن